Namnen du inte får döpa ditt barn till

Varje barn är speciellt, särskilt i sina föräldrars ögon. Många väljer att döpa sitt barn till ett namn som är inne just nu, eller efter en äldre släkting som man vill hylla eller hedra. Andra vill stå ut från mängden och ge sitt barn ett namn som är fullständigt unikt. Men det är Skatteverket som avgör vad du får döpa ditt barn till, och de mest extrema förslagen får oftast avslag.

Namntrender

Namntrender kommer och går. Ofta är dessa kopplade till vår samtid och kultur. Hjältar och hjältinnor blir förebilder som inspirerar föräldrar att döpa sina barn efter dem. Karaktärerna i Astrid Lindgrens älskade böcker och filmer har till exempel alltid varit en stor inspirationskälla. Många små är därför döpta efter barnen i Bullerbyn, Ronja Rövardotter och Emil i Lönneberga. Populära sånger som Hey Jude, Rosanna och Jolene har varit källan till många namntrender.

Äldre namn

De så kallade Hagasessorna, vår nuvarande kungs systrar, har också gett upphov till att mängder av föräldrar döpte sina flickor på 1940-talet till Margaretha, Christina, Desiree och Birgitta. Att namnge sin dotter eller son efter en saknad mormor eller farfar är också vanligt, och man brukar säga att det går tre generationer innan ett namn blir trendigt igen. Med andra ord kan förnamn som är fullständigt accepterade av en generation uppfattas totalt socialt malplacerade av en annan.

Namn som inte blivit godkända av Skatteverket

Hur gärna du än vill ge ditt barn ett alldeles unikt namn, så är det till syvende och sist Skatteverket som bestämmer. Det är den myndigheten som avgör vad du får döpa ditt barn till och reglerna är ganska strikta.

Den 1 juli 2017 skärptes Sveriges namnlag till att inte bara innefatta namn som är olämpliga. Numera krävs även att “god namnsed” följs.

Vilseledande namn

Även namn som är vilseledande eller har en extrem stavning får avslag av myndigheten. Enligt den svenska personnamnlagen får namnet heller inte väcka anstöt eller leda till obehag för personen som fått namnet. Namn som Satan, Allah och Messias är därmed förbjudna.

Dessutom får det tilltänkta namnet inte likna ett ortsnamn, ett efternamn eller påminna om ett smeknamn.

Avslagen har ökat markant

Enligt Statistiska Centralbyrån finns det trots de strikta reglerna ett antal svenskar som faktiskt bär unika namn. Faktum är att år 2020 döptes 4 199 pojkar och 4 489 flickor till ett unikt namn, eller med en unik stavning på namnet. Antalet ärenden som överklagas till Skatteverket har dock ökat sedan namnlagen skärptes, i några få fall ända upp till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Samtidigt har Skatteverkets avslag på namnansökningar ökat med hela 87 procent, till totalt cirka 900.

Nya namnlagen också mer liberal

Den nya lagen innebar inte bara hårdare begränsningar. Från 2017 kunde det nyfödda barnets efternamn bildas utifrån förälderns förnamn – exempelvis Karinsdotter eller Filipson. Den nya namnlagen godkände även att både pojkar och flickor kunde förvärva ett efternamn med -son eller -dotter som tillägg, oavsett könstillhörighet.

Dessutom kunde barnet få tilldelas ett helt eget efternamn som varken associerades med föräldrarna eller någon annan i släkten. Det enda kravet var att minst 2 000 personer i Sverige redan bar namnet.

Förbjudna namn 2021

Varje år publicerar Skatteverket en lista på förbjudna namn, det vill säga namn som fått avslag av myndigheten under året. År 2021 fanns bland dessa exempelvis Demon, Färjestad, Insect, Hulken, Qigong, Vladimir Putin och Skogsvild.

Under samma år fick även dessa namnförslag nobben av myndigheten:

 • Askungen
 • Bagarn
 • Astrology
 • Jävel
 • Astronomy
 • Delightful
 • Cyberized
 • Chevalier
 • Théâtre
 • Kingen

Förbjudna namn 2020

Enligt listan för 2020 var namn du inte får döpa ditt barn till exempelvis Jazzhands, Midnatt, Sorken och Glitterstar. Andra namn på svarta listan var:

 • Mhd
 • Sidentiger
 • Witness
 • Lejon
 • Savage
 • Putin
 • Pizza
 • Lq
 • Loxc
 • Kryckan

Namnansökning i protest

Ibland kommer det in ansökningar till Skatteverket om att få döpa sitt barn till en enda bokstav. Föräldrarna som år 1996 önskade att ge namnet Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssql-bb111163 till sin avkomma, menade att det skulle uttalas “Albin”.

När detta inte gick igenom prövade de att istället döpa barnet till A. Men även det stötte på patrull. Enligt uppgifter var detta försök en protest mot att paret tidigare fått avslag på namnen Metallica och Ikea.

Poppis igår – ute idag

Göran, Kenneth, Åsa, Agneta, Staffan och Pernilla. Massor av barn blev förärade dessa namn under 60- och 70-talet. Idag är det däremot få föräldrar som väljer dessa namn till sina nyfödda. Under 1990-talet låg namn som Kevin, Tindra och Liam på topplistorna men idag är de helt ute i kylan.

Y-namnen ger bråkiga barn?

Man brukar skoja ibland om att barn med y på slutet i sina namn är ovanligt stökiga och riskerar att hamna snett i livet. Alltså namn såsom Conny, Ronny, Johnny, Kenny, Sonny och Tommy.

Men det finns faktiskt en vetenskaplig undersökning, utförd vid Handelshögskolan i Stockholm, som bekräftar tesen. Där konstaterades att barn med dessa namn oftare hamnar i fängelse och oftare bor i områden som är socioekonomiskt belastade.

Brittisk namnstudie

Enligt en brittisk studie där 1 500 barn, föräldrar och lärare fick ranka populära namn efter hur pass väluppfostrade man trodde att de var, hamnade Jack och Mia sämst till. De mest väluppfostrade barnen trodde man däremot hette Arthur och Isla.

Förbjudna namn utomlands

Olika namnregler gäller i olika länder. I Danmark och Tyskland finns det regler om könsneutrala namn. Följaktligen innebär detta att du där inte kan döpa barnet till exempelvis Jordan, Ashley eller Taylor.

I Schweiz får man inte döpa pojkar till flicknamn och vice versa. Dessutom har många länder också förbud mot namn som barnen riskerar att bli mobbade för, såsom:

 • Adolf Hitler (Tyskland)
 • Batman (Mexiko)
 • Usama bin Laden (Tyskland)
 • Lucifer (Schweiz och Nya Zeeland)
 • Prince William (Frankrike)

Danmark

I Danmark kontrolleras nyföddas namngivning så till den grad att danska föräldrar får en lista på 7 000 godkända namn att välja mellan. Med andra ord, det är ingenting att diskutera – reglerna är glasklara.

Att döpa barnet efter ett företag är inte okej i många länder. Detta för att man anser att barnets namn inte ska ha koppling till en kommersiell verksamhet.

Andra länder

I Frankrike får du därför till exempel inte kalla din son eller dotter för Mini Cooper eller Nutella. Vidare är Chanel bannlyst i Schweiz och den mexikan som ansöker om att döpa ungen till Facebook får nobben direkt. Och bor du i Malaysia bör du undvika att namnge barnet efter ett djur, särskilt orm eller björn, som finns på landets svarta lista.

Namn som passerat nålsögat

I USA är reglerna väldigt annorlunda mot andra länder. Här kan du i princip döpa ditt barn till vad som helst. Candy Christmas, Summer Quinn och Tallulah Belle är några av de många knasiga namn amerikaner har valt åt sina avkommor.

Annorlunda namn i Finland

I Finland är det Nämnden för namnärenden som tar beslut om ett namn är okej eller inte. Under fjolåret fick finländare som ville döpa sina barn till Lucifero, Mittjasper, Pansarkitty och Mañana avslag på sina namnansökningar. Däremot godkändes namn som Metsänpoika, Hamlet, Belladonna och Pipilotti.

Sveriges märkliga namn

Och även i Sverige har Skatteverket åtminstone tidigare varit generösa med godkännandet av märkliga namn. Här finns det faktiskt en pojke som heter Potatis, två flickor som döpts till Anus och fyra pojkar med det fräsiga namnet Porsche.

Bra att ha en plan B

Vad som godkänns eller inte av de bestämmande myndigheterna är med andra ord inte alltid lätt att förutspå. Så om du som väntar barn eller nyligen har fött barn drömmer om att döpa det till något unikt – ha några olika alternativ på lager, ifall Skatteverket skulle finna just ditt favoritnamn olämpligt.

Söker du inspiration till speciella och karaktäristiska namn som gör att ditt barn sticker ut från mängden finns det många sajter som listar sådana namn. Det kan med andra ord löna sig att göra lite research innan du väljer vad ditt barn ska heta.

Lämna en kommentar