Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Guide: När ska man byta bilbarnstol

vid vilken ålder byter man bilbarnstol

En av de vanligaste frågorna när det kommer till bilbarnstolar är "När kan mitt barn byta till nästa bilbarnstol?" och "Vilken bilbarnstol ska användas vid vilken ålder?" . Det är bra och väldigt viktiga frågor då det gäller ditt barns säkerhet.

Det finns olika lagar, bland annat för längd och vikt för de olika bilstolarna när ditt barn ska åka i bilen. Det är svårt att veta när det är dags att byta från babyskydd, bilbarnstolar och barnstolar på grund av detta.

Den här guiden är utformad för att hjälpa dig att avgöra när det är lämpligt att byta bilbarnstol.

Summering: När ska man byta bilbarnstol?

 • Babyskyddet används från att bebisen är nyfödd tills dess att det kan sitta av sig självt eller växer ur det maximala vikt- eller längdmått som babyskyddet är godkänt för. Detta sker vanligtvis runt 6-9 månaders ålder. Däremot kan babyskyddet användas upp till cirka 12 månader.
 • Bakåtvänd bilbarnstol ska används som minst fram tills att barnet är minst 4 år. Barnet ska också väga minst 15 kg och vara minst 100 cm lång. Däremot rekommenderar vi att barnet sitter längre. En bilbarnstol erbjuder ett större skydd för ditt barn i bilen än en bilstol eller bälteskudde.
 • Du kan byta från en bilbarnstol till en framåtvänd bältesstol eller bälteskudde från att barnet är 135 cm och längre. Då är barnet runt 10-12 år gammal. Ska bilstolen sitta på en plats med airbag måste barnet vara minst 140 cm lång.

Den bilbarnstol du köper till ditt barn måste vara godkänd för barnets vikt och längd, men det är också viktigt att ditt barn sitter bra i bilbarnstolen under hela användningstiden.

Det finns tre olika typer av bilbarnstolar:

1: Babyskydd

2: Bilbarnstol

3: Bältesstol och Bälteskudde

När din bebis är på väg finns det två alternativ för dig att tänka på när du köper din första bilstol. Första alternativet är att du köper ett traditionellt babyskydd. Den är anpassad för bebisar mellan cirka 0-12 månader. Därefter kan du köpa en bakåtvänd bilbarnstol som passar tills barnet är cirka fyra år.

Det andra alternativet är att välja en 2-i-1 bilbarnstol. I den får du då både ett babyskydd och en bilbarnstol. Då kan du ha bilstolen från att bebisen är nyfödd upp till cirka fyra års ålder. Du behöver du byta bilstol först efter fyra års ålder till en bältesstol. Du ser i bilbarnstolens manual när du tar bort babyinsatsen i bilstolen.

Bilstolar från födseln 0-12 månader

Köper du ett vanligt babyskydd kan du använda den tills barnet är cirka 12 månader.

Du kan montera babyskyddet på två olika sätt. Det ena sättet är med isofix. Du sätter då fast isofixbasen i fästene i bilsätet. Detta kräver att ditt babyskydds bas och bil har det monterat.

Det andra sättet är att du monterar bilbarnstolen med säkerhetsbältena.

Båda metoderna är säkra om det görs korrekt. Studier visar att isofix är lättare och att installera korrekt än bältesmetoden. Det gör att isofix i längden blir säkrare då det är svårare att göra fel.

När kan mitt barn som tidigast byta från babyskydd till bilbarnstol?

För att ditt barn ska byta från babyskydd till bilbarnstol:

 • Barnet kan sitta själv utan stöd och med upprätt huvud
 • Byt stol senast när barnet väger mer än maxvikten på babyskyddet
 • Byt stol senast när barnets huvud når upp till kanten. 

Vanligast är att du byter från babyskydd till bilbarnstol när barnet är mellan 6-9 månader då barnet oftast kan sitta utan stöd då. Det är för att bilbarnstolar oftast ger lite mindre stöd då sittpositionen är mer upprest än i babyskyddet.

Använd babyskyddet så länge det är möjligt då det ger ett väldigt bra sidokollisionskydd. Plus att det är lätt och smidigt att ta med sig babyskyddet på till exempel barnvagnen eller i kundvagnen.

Viktigt att tänka på är att oavsett vilken bilbarnstol du väljer så ska ditt barn uppfylla minimumkraven för den bilbarnstolen. Kika vilket reglemente bilbarnstolen är godkänd för. Då hittar du minimumkravet i längd och / eller vikt.

När bör mitt barn senast byta från babyskydd till bilbarnstol?

Kontrollera gränsen för maxvikt eller maxlängd

 • Är babyskyddet godkänt enligt ECE R44-04 har babyskyddet en maxgräns gällande vikt. Väger ditt barn mer än maxvikten måste du byta babyskydd eller (beroende på barnets utveckling) byta till en bakåtvänd bilbarnstol. Du får inte använda babyskyddet om ditt barn väger mer än den tillåtna maxvikten.

Det vanligaste är dock att bebisen växer ur sitt babyskydd innan de når den aktuella maxvikten.

 • Är babyskyddet godkänt enligt UN R129 (i-Size) finns det istället en gräns för hur lång ditt barn får vara för att sitta i babyskyddet.

Är ditt barn längre än den tillåtna maxlängden är det dags att byta till en bilbarnstol.

Hur ser jag om mitt barn är för lång för babyskyddet?

När barnets översta del av huvudet är två fingrar från toppen av babyskyddet är det tid att byta till en bakåtvänd bilbarnstol.

Du ser oftast att ditt barn börjar bli lite stor för babyskyddet innan det händer. Börja då titta på bilbarnstol så du är redo att byta.

Bilbarnstolar

ålder bilbarnstol

En bakåtvänd bilbarnstol används från att barnet är cirka 6 månader upp till cirka 4 år, gärna längre av säkerhetsskäl. Hur länge du kan använda bilbarnstolen avgörs av ditt barns längd och vikt.

Vi rekommenderar att du använder en bakåtvänd bilbarnstol så länge som möjligt även efter 4 års ålder. Många barn kan sitta i en bilbarnstol tills de är minst 6 år. Men alla barn har olika förutsättningar och det är viktigt att det passar er familj. Viktigast är att ditt barn sitter säkert så länge som möjligt.

När kan mitt barn som tidigast byta från bakåtvänd bilbarnstol till en framåtvänd bältesstol?

 1. Ditt barn är minst 4 år. Däremot ser vi gärna av säkerhetsskäl att ditt barn sitter längre.
 2. Ditt barn har nått minimumkraven för den tilltänka bältesstolen. Är bältesstolen godkänd enligt ECE R44 ska barnet väga minst 15 kg och är den godkänd enligt UN R129-02 ska barnet vara minst 100 cm lång. Dessa minimikrave är reglerade enligt reglementena och inget som tillverkaren själv har bestämt.
 3. Viktigt att ditt barn kan sitta lugnt i bältesstolen och inte leker med bältet. Barnet ska inte heller luta sig framåt för mycket eller glida ner då det påverkar säkerheten. Då skyddar inte bältesstolen ditt barn lika bra.

När bör mitt barn som senast sluta använda bakåtvänd bilbarnstol?

Kontrollera gränsen för maxvikt eller maxlängd på din bilstol.

Om bilbarnstolen är godkänd enligt ECE R44-04 finns det en viktgräns. Den hittar du på ett klistermärke på bilbarnstolen eller i manualen.

Om bilbarnstolen är godkänd enligt UN R129 (i-Size) finns det en maxlängd. Maxlängden hittar du utskriven på klistermärket på bilbarnstolen eller i manualen.

Det finns ett sätt att se om bilbarnstolen är för liten. Är barnets öron vid bilbarnstolens högsta punkt är det dags att byta bilstol.

Bältesstolar

Denna bilstol är den som kommer användas under längst tid. Från att ditt barn är 4 år till att barnet är cirka 12 år kommer ditt barn förmodligen att sitta i en bältesstol.

Varför ska man använda en bältesstol istället för en bälteskudde?

Med en bältesstol får du en hög rygg med ett sidokollisionsskydd under tiden ditt barn använder den. Det gör att ditt barn sitter säkrare i en bältesstol än på en bälteskudde.

Rekommendationen är att använda den till cirka 12 års ålder men det går bra att använda den ännu längre. Det gör bara att ditt barn sitter säkrare i bilen än om de skulle sitta utan.

När ska mitt barn sluta att använda bältesstol?

Kontrollera gränsen för maxvikt eller maxlängd

Bältesstolar som är godkänd enligt ECE R44-04 kan användas till barnet når maxvikten. 36 kg enligt reglementet.  

Bältesstolar som är godkänd enligt UN R129-02 kan användas till att de når maxlängden 150 cm enligt reglementet.

Det kan däremot skilja sig åt både i maxvikt och maxlängd på just din modell så kolla vad som gäller för just din bältesstol.

Vad säger lagen om bilstolar i Sverige?

I Sverige är det lag på att alla barn som är kortare än 135 cm ska använda babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/bälteskudde. Lagen säger kort att barn ska använda en särskild skyddsanordning i bilen. Det vill säga någon form av bilstol.

Bilbarnstol Ålder

Babyskydd 0 - 12 månader 

Bebisar ska sitta i ett babyskydd anpassat efter deras storlek. Det är viktigt att barnet färdas baklänges och att kroppen ligger bra och bekvämt i babyskyddet. Hela huvudet ska skyddas.

Används babyskyddet i passagerarsätet i fram är det viktigt att krockkudden är urkopplad. Annars riskerar barnet att klämmas ordentligt vid en eventuell krock.

Bilbarnstol 7 mån - 4 år 

När bebisen har blivit så stor att hen kan sitta stadigt utan stöd och kan hålla huvudet uppe själv kan du byta från babyskydd till bilbarnstol.

Bilbarnstolen monteras bakåtvänd i framsätet eller baksätet. Tänk på att koppla ur airbagen om bilbarnstolen är placerad i passagerarsätet i fram. Kolla också vilka platser bilbarnstolen får monteras på i bilen då det skiljer sig mellan olika modeller.

Även om det står 7 månader till 5 år kan du börja använda bilbarnstolen när barnet är 12 månader och vi rekommenderar att barnet fortsätter använda bilbarnstolen även efter att barnet fyllt 5 år. Det är för att barnet helt enkelt sitter säkrare och är mer skyddad i en bilbarnstol än i en framåtvänd bältesstol.

Hur monterar man en bilbarnstol

Bältes­stol/bältes­kudde 4 år - 12 år 

När barnet vuxit ur sin bakåtvända bilbarnstol är det dags att använda en bältesstol eller bälteskudde. Barnet använder denna stol till de är cirka 12 år.

Som med alla bilstolar är det viktigt att du testar så barnet sitter ordentligt och bra i sin stol.

Tips att tänka på när du köper bältesstol för att barnet ska sitta bra:

 • Rumpan ska kunna sitta intill ryggstödet
 • Barnet ska kunna böja benen över sitsen på stolen utan att glida fram/hasa fram.

Så monterar du en framåtvänd bältesstol

Varför måste man använda bältesstol så länge?

Det är för att barnets skelett inte är färdigutvecklat. Genom att lyfta upp barnet blir bältet bättre anpassat för att skydda kroppen bättre.

Regler för bilbarnstol 

I Sverige finns det både lagar och rekommendationer för användningen av barnskydd. Det vill säga babyskydd, bilbarnstol, bältesstol och bälteskudde.

Lagen säger: 

 • Alla barn under 135 centimeter måste använda en särskild skyddsanordning. Det är babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde.
 • Barn i bakåtvänd bilstol får bara sitta på platser där passagerarkrockkodden är urkopplad.

Rekommendationer gällande bilstolar: 

 • Nationell rekommendation att barn i Sverige ska sitta bakåtvända till minst 4 års ålder. Gärna ännu längre för säkerhetens skull. 
 • Forskning säger att barnen ska vara minst 140 centimeter långa plus att de ska vara 10-12 år gamla för att åka utan bilstol i någon form.

RELATERADE INLÄGG:

hejalbert recension

Recension och omdöme av läroplattformen Albert

Albert är en läroplattform för både yngre och äldre barn. Här får barn bland annat lära sig svenska och matte på ett lekfullt sätt.
LÄS MER >>
vid vilken ålder byter man bilbarnstol

Guide: När ska man byta bilbarnstol

När ska man egentligen byta bilstol till barnet? Hur gamla måste de vara och vad är maxvikten? Vi har samlat all fakta du behöver i vår guide.
LÄS MER >>
aktiviteter för babyshower

32 Bästa lekarna för en babyshower

Vi har satt ihop de roligaste lekarna för en babyshower. Du hittar de klassiska, de lätta och de roligaste lekarna i vår långa lista.
LÄS MER >>
1 2 3 58

LÄMNA ETT SVAR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.