Så fungerar dopet

Hur går ett dop till

Ett vanligt missförstånd är att ett barn får sitt namn genom dopet. Egentligen handlar dopet om någonting helt annat, nämligen ett löfte om befrielse och beskydd. När du känner dig redo för att ha ett dop finns en del steg du behöver gå igenom.

  1. Kontakta den församling där du tänker ha dopet
  2. Boka in dopsamtal och välj datum för dopet
  3. Välj ut en eller flera faddrar
  4. Planera mottagningen

Du kan själv komma med önskemål om vilken präst som ska döpa ditt barn, även om denne inte hör till din församling. Kanske prästen som vigde er eller som du har någon annan relation till.

Att tänka på när du planerar dop

Du bör tänka på en del saker när du ska börja planera dopet. Viktigaste faktorerna är:

  • När och var dopet ska hållas
  • Var och hur mottagningen ska gå till
  • Vem som ska vara fadder till barnet
  • Vilka som ska bjudas

Dopsamtal

När du kontaktar församlingen bokas ett dopsamtal in. Samtalet sker antingen hemma hos er eller i församlingen. Under dopsamtalet pratar ni med prästen om dopets innebörd och vad ni har för önskemål för dopgudstjänsten. Innan dopsamtalet bör ni tänka på faddrar och under samtalet meddela prästen om vem eller vilka som ska vara fadder till ert barn.

Fadder

En fadder är en person som får i uppgift att vara dopvittne, också kallat gudfar eller gudmor. Ofta väljer föräldrarna att fråga en nära vän eller släkting om de vill ta på sig fadderrollen. Att vara fadder innebär att vara en stöttning för barnet under uppväxten, samt att vara en vuxen förebild för barnet. Det finns ingen juridisk innebörd för en fadder och inte heller något särskilt ansvar gentemot barnet.

Ni kan välja en eller flera faddrar och det finns ingen övre gräns på antalet, men minst en av personerna ni väljer ska vara döpt och medlem i svenska kyrkan. Faddern får under dopgudstjänsten ett fadderbrev av prästen.

När döper man barn

För länge sedan, på 1680-talet, skulle barnet bli döpt inom åtta dagar efter födseln. Det för att skydda mot onda krafter. Idag finns det inte några gränser och både vuxna och barn kan bli döpta när de vill.

Vanligast dop ålder är när barnet är mellan tre och fem månader och det är vanligtvis en bra ålder att bli döpt. Barnet är ofta nöjt med att bli hållen i famnen utan att vara alltför tung vid den åldern. Även dopklänningen brukar passa bra vid den här tiden.

När har man dop

Ofta planerar föräldrar dopdagen till en högtid eller en längre ledighet. Det är vanligt att släkt och vänner bor långt bort, vilket innebär att fler har möjlighet att komma under långhelger.

När du har bestämt dig för att döpa ditt barn behöver dopet planeras. Börja med att undersöka möjligheterna till dop på det datum du önskar. Därefter kan du enkelt planera tillsammans med församlingen där du tänkt att dopet ska hållas.

Dopgudstjänsten

Många föräldrar är nervösa inför ett dop. Det kan vara en nervositet över att barnet ska skrika under hela dopet, eller för att behöva stå inför alla dopgästerna i en formell miljö.

Men hur går ett dop till? Själva dopet är en ceremoni i kyrkan där barnet får sitt namn. Det följer en viss ordning med psalmer, predikan och själva dopet. Dock måste du ändå registrera namnet hos Skatteverket.

För att ett dop ska vara giltigt enligt kristendomen måste det ske med vatten. Prästen häller eller stänker vatten på barnets huvud tre gånger och säger samtidigt: “Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andens namn”. Till sist läser prästen upp barnets fullständiga namn.

Under dopgudstjänsten får barnet som blir döpt också ett dopbevis samt ett dopljus som en påminnelse för dopet.

Dopklänning

Det är vanligt att barnet bär en dopklänning under ceremonin. Dopklänningen är vit, vilket i kyrkan står för glädje och fest. En klänning är lång för att symbolisera att barnet inte växer ifrån dopet, utan växer in i det. I vissa familjer har en dopklänning följt med och funnits under många generationer. Många församlingar har ävendopklänningar att låna ut till små barn.

Efter dopet

När dopceremonin är färdig är det vanligt att ordna en mottagning. Hur den ska se ut väljer du själv. Ni kan vara hemma eller i en hyrd lokal, ibland har församlingen en lokal att låna ut.

Som föräldrar väljer ni om ni vill servera mat eller fika. Vad ni serverar kan också bero på vilken tid på dagen dopet hålls. Allt är upp till er som föräldrar, det finns inga speciella regler gällande mottagningen.

Vid ett dop är det vanligt att ge presenter till barnet. Klassiska doppresenter är minnessaker som barnet kan ha nytta av senare i livet. Det kan vara smycken, leksaker eller spargrisar. Ni som föräldrar kan i förväg välja att skicka en önskelista på presenter, exempelvis tillsammans med inbjudningskorten.

Varför döps man

Traditioner är något som har en stor betydelse för många i Sverige och dopet är väldigt traditionellt. Ungefär 65 % av alla nyfödda barn blir döpta.

Från början var dopet en viktig och helig handling inom kristendomen som innebar att barnet upptas i den kristna församlingen. Dopet är en symbol för pånyttfödelse. Genom att bli döpt blir människan renad från synd och kommer in under Guds beskydd.

Lämna en kommentar